20220819 yappa varel security WEB 221

Strengere sancties rookmelders

Vanaf januari 2021 volgen er strengere sancties bij het ontbreken van een rookmelder in je woning.

Contacteer een beveiligingsadviseur

Als je geen rookmelder(s) in je woning hebt, riskeer je vanaf 2021 dat je woning ongeschikt verklaard kan worden.

Vanaf 1 januari zullen de consequenties ernstiger worden. De afwezigheid van een rookmelder wordt dan een overtreding van categorie II. Dit betekent dat er dan een ongeschiktheidsverklaring kan volgen bij het ontbreken van een rookmelder.

Vooral voor huurders en verhuurders kan dit verregaande gevolgen hebben omdat de focus vooral zal liggen op controles in huurwoningen. Voor eigenaars-bewoners geldt dezelfde verplichting en hetzelfde gevolg wanneer er niet aan wordt voldaan, maar daar zal een woningcontroleur minder snel aanbellen. Het is belangrijk dat mensen de noodzaak van een rookmelder inzien en dus overgaan tot het plaatsen ervan.

Als een woning niet beschikt over een rookmelder, voldoet ze niet aan de voorgeschreven kwaliteitsnormen. Wanneer een woningcontroleur merkt dat er geen of te weinig rookmelders aanwezig zijn, zal hij dit opnemen als een opmerking op het technisch verslag. De verhuurder kan dan geen conformiteitsattest krijgen.

20220819 yappa varel security WEB 221

Meer blogartikels

Wetgeving camera
Veiligheidswetten
Voor woningen
Camerabewaking

Wetgeving camerabewaking

In deze blog bespreken we de belangrijkste elementen van deze wetgeving voor camerabewaking bij particulieren thuis.