Wat is een brandpreventieverslag? En waarom is dit nodig voor mijn bedrijf?

Eerst de eerste vraag: een brandpreventieverslag is een document waarbij advies gegeven wordt op basis van een brandweercontrole. Deze controle gebeurt op basis van een dossier, zoals de bouwplannen of na een inspectie ter plaatse op een site of een constructie.

Dit brandpreventieverslag is nodig:

  • in het kader van een subsidie aanvraag;
  • om attesten af te leveren;
  • om een vergunning voor het bouwen, verbouwen of uitbaten te krijgen;
  • om een instelling te sluiten;
  • om bepaalde acties te nemen om de brandveiligheid van je bedrijf te verbeteren.